• Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0326667186
  • Email:
   lopa1trang@gmail.com
 • Ngô Thúy Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0912040742
  • Email:
   mamnontanmai.lopa1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916052612
  • Email:
   trangtung77@gmail.com
Tin tức
TỔ GIÁO VỤ MẦM NON