Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trang
Họ và tên Nguyễn Thị Trang
Ngày tháng năm sinh 18/04/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Điện thoại 0916052612
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách