Năm học 2020-2021, nhà trường có 30 giáo viên, đủ số lượng giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/3/2015. Về cơ cấu, giáo viên được phân công nhiệm vụ theo đúng trình độ, năng lực chuyên môn, có sự hỗ trợ cùng tiến bộ giáo viên lâu năm, vững chuyên môn, có kinh nghiệm được phân công làm cùng giáo viên mới chưa có kinh nghiệm, chưa vững chuyên môn để cùng giúp đỡ nhau trong các hoạt động của trường và lớp, đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo quy định; Đội ngũ giáo viên phân công nhiệm vụ thành 04 khối: Khối mẫu giáo lớn gồm 10 giáo viên, khối mẫu giáo nhỡ gồm 08 giáo viên, khối mẫu giáo bé gồm 08 giáo viên, khối nhà trẻ 24-36 tháng gồm 04 giáo viên

   Đội ngũ giáo viên của nhà trường đa số còn trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, tích cực học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; Hội thi; Hội giảng và các hoạt động khác của nhà trường, của ngành. Cuối mỗi năm học kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, nhà trường đều có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.

   Các đồng chí giáo viên luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi hoạt động của trường của lớp là tấm gương cho học sinh, tuyên truyền tích cực với phụ huynh được phụ huynh và học sinh quý mến, tuyệt đối không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Đội ngũ giáo viên của trường đều trẻ tuổi, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tính đến năm học 2020 - 2021, tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo là 24/30 giáo viên đạt 80%.

   Đội ngũ giáo viên của trường đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghệ thuật lên lớp. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn cao, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối mỗi năm học, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là 100%.