TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI

- Ngày, tháng, năm thành lập: 1960

- Địa chỉ : Số 2 - Ngách 94/9 - Phố Tân Mai – Phường Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội.

- Điện thoại: 02438644735

- Email: mntanmai-hm@hanoiedu.vn

- Website: http://mntanmaihm.edu.vn/

- Trường mầm non Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội được thành lập năm  1960. Trường mầm non Tân Mai được xây dựng trên khuôn viên có diện tích: 1.600 m2.

* Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

+ Giáo viên: 31. Nhân viên: 10

+ Chi bộ đảng: 13 Đảng viên

+ Công đoàn: 44 đoàn viên công đoàn

+ Chi đoàn: 13 đoàn viên thanh niên.

+ Tổ chuyên môn: 01 tổ chuyên môn (tổ GVNV) với 31 giáo viên, 05 nhân viên

+ Tổ văn phòng: 08 người

- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay:

+ Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

+ Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

+ Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

+ Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

* Từ năm 1974 - 1982 giai đoạn thành lập trường:

- Hiệu trưởng đầu tiên: Lâm Thị Dậu

- Số Học sinh: từ : 120-  150 trẻ

- Số lớp: từ : 4 - 5 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 13 - 15 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng tuổi và mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

- Những năm 1960-1972 tiền thân trường mầm non Tân Mai  là những lớp vỡ lòng trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ

- Năm 1973-1974 trường được xây dựng lại mang tên là trường Mẫu giáo số 7.

- Năm 1980-1990 là trường mẫu giáo Giáp Bát, sau này sát nhập với nhà trẻ Giáp Bát thành trường mẫu giáo Tân Mai

* Từ năm 1982 - 1997:

- Hiệu trưởng : Nguyễn Thị Tuất

- Số Học sinh:  270 trẻ

- Số lớp:  5 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 14 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng tuổi và mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

- Trường đóng trên địa bàn khu phố dân khu lao động nên việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như phối hợp chăm sóc giáo dục gặp nhiều khó khăn. Từ những căn nhà cấp 4 với cơ sở vật chất nghèo nàn.

- Năm 1993 trường được đổi tên là trường mầm non Tân Mai.

* Từ năm 1998 - 2008:

- Hiệu trưởng: Chu Thị Hương

- Số Học sinh: 350 trẻ

- Số lớp: 9 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 27 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng tuổi và mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

- Năm 1999-2000 nhà trường đã được xây dựng mới với 09 lớp/350 học sinh.

- Năm 2003 trường mầm non Tân Mai tách trường, điểm trường thuộc phường Giáp Bát với số cháu gần 350 học sinh/09 lớp.

* Từ năm 2008 - nay:

- Hiệu trưởng: Phan Thị Song Châu

- Số Học sinh: 596 trẻ. Đến năm 2019 – 2020: Có 227 trẻ do trường xây dựng đi học tạm ở khu dân cư phường Tân Mai

- Số lớp: 12 lớp. Đến năm 2019 – 2020: Có 07 lớp do trường xây dựng đi học tạm ở khu dân cư phường Tân Mai

- Số CBQL, GV, NV: 44 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ 2-36 tháng tuổi và mầm non từ 3-5 tuổi.

- Năm học 2009-2010 trường mầm non Tân Mai đã có 12 lớp/596 học sinh, trường được bổ sung cơ sở vật chất khang trang đáp ứng cho công tác nuôi và dạy trẻ.

- Năm học 2009-2010 số CBGVNV là: 40, CBQL, GV đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm: 84%, số lượt CBQL, GV đạt danh hiệu chiên sỹ thi đua và giáo viên dạy giỏi đạt: 32, trong đó 01 giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố, có 01 CBQL đạt SKKN cấp Thành Phố nhiều năm liên tục đó là cô giáo Hiệu trưởng Phan Thị Song Châu, 04 giáo viên đạt SKKN cấp Thành phố và 09 giáo viên đạt SKKN cấp quận, có 01 CBQL đạt giải 3 cấp quận do Quận uỷ Hoàng Mai tổ chức cuộc thi 60 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Thành tích đạt được:

- Danh hiệu Tập thể:

+ Trường tiên tiến cấp Quận: Từ năm 1974 -> 2006; Năm 2007- 2008 đạt bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Năm 2008 -> 2010;

Từ năm 2012 - >2019, Năm 2015 đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.

+ Công đoàn vững mạnh: Năm 2013- 2014; Năm 2017 –> 2010; Năm 2010 – 2011, Từ năm 2012 -> 2019

+ Đoàn TNCS HCM vững mạnh: Từ năm 1974 đến nay

+ Chi bộ nhà trường 5 năm liền từ năm 2014 – 2019 đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Năm 2017-2018: giải ba hội thi ND giỏi cấp quận, giải ba hội thi XDMTGD lấy trẻ làm trung tâm, 04 đồng chí đạt CSTĐ cấp cơ sở.

+ Năm học 2018 - 2019: nhà trường đạt giải ba Hội thi tiếng hát thầy và trò - giai điệu tuổi hng, đạt giải nhất Hội thi Bé khéo tay cấp Quận, đạt giải nhất Hội khỏe cán bộ viên chức bộ môn bóng bàn nữ cấp quận, giải ba Hội thi nuôi dưỡng giỏi cấp Quận.

- Cá nhân được khen thưởng:

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 12 đồng chí

+ Lao động tiên tiến: 37 đồng chí

+ Giáo viên giỏi: Cấp Quận: 11 giáo viên

+ Các thành tích khác

-> Giải Nhất bóng bàn đôi nam nữ cấp Thành Phố: Đồng chí Bùi Thị DiệpNhân viên nuôi dưỡng.

-> Giải Ba bóng bàn nữ cấp Thành Phố: Đồng chí Phan Thị Song Châu - Hiệu trưởng; Giải Nhất bóng bàn nữ cấp quận: Đồng chí Phan Thị Song Châu - Hiệu trưởng.

- Thành tích nổi bật của học sinh:

-> Giải Nhất Hội khỏe măng non cấp quận năm học 2015 -2016. Giải Nhì Aerobic học sinh cấp quận năm 2016-2017.

-> Giải Nhất thi vẽ về chủ đề “Hoàng Mai quê em”: Cháu Đào Lê Nam Phong lớp MGL A1 năm học 2018 – 2019.

* Ảnh Ban Giám Hiệu qua các thời kỳ:

LÂM THỊ DẬU

Hiệu trưởng

(Từ năm 1982 - 2000)

Sinh ngày 29/8/1945

Trình độ: Trung cấp

Điện thoại: 0833121928

NGUYỄN THỊ TUẤT

Hiệu trưởng

(Từ năm 1982 - 1997)

Sinh ngày 1945

Trình độ: Trung cấp

Đã mất năm 2013

dafsdg(2).jpg

CHU THỊ HƯƠNG

Hiệu trưởng

(Từ năm 1998 - 2008)

Sinh ngày 05/9/1953

Trình độ: Cử nhân

Điện thoại: 0913535233

PHAN THỊ SONG CHÂU

Hiệu trưởng

(Từ năm 2008 - 2020)

Sinh ngày 04/9/1965

Trình độ: Thạc sỹ

Điện thoại: 0912641638

CHU THỊ HƯƠNG

Phó Hiệu trưởng

(Từ năm 1988 - 1998)

Sinh ngày 05/9/1953

Trình độ: Cử nhân

Điện thoại: 0913535233

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Phó Hiệu trưởng

(Từ năm 1993 - 2004)

Sinh ngày 26/10/1952

Trình độ: 10+2 Tiểu học

Điện thoại: …

PHAN THỊ SONG CHÂU

Phó Hiệu trưởng

(Từ năm 1997 - 2008)

Sinh ngày 04/9/1965

Trình độ: Thạc sỹ

Điện thoại: 0912641638

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Phó Hiệu trưởng

(Từ năm 1998 - 2016)

Sinh ngày 19/02/1961

Trình độ: Cử nhân

Điện thoại: 0904239923

 

TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH

Phó Hiệu trưởng

(Từ năm 2010 - 2013)

Sinh ngày 24/3/1975

Trình độ: Cử nhân

Điện thoại: 0978233677

NGUYỄN THỊ TRANG

Phó Hiệu trưởng

(Từ năm 2014 - nay)

Sinh ngày 18/04/1977

Trình độ: Đại học sư phạm

Điện thoại: 0916052612

NGÔ THÚY TRINH

Phó Hiệu trưởng

(Từ năm 2017 - nay)

Sinh ngày 04/4/1972

Trình độ: Cử nhân

Điện thoại: 0912040472

* Logo, khung cảnh nhà trường:

Logo của trườngmầm non Tân Mai

 

Giấy khen trường đạt danh hiệu

“Tập thể lao động tiên tiến”

 

Khung cảnh của nhà trường

Khung cảnh của nhà trường

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI