Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735