Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735

Trường MN Tân Mai tham gia ngày hội hiến máu.


Ngày hội hiến máu với thông điệp “Hiến giọt máu đào – trao người sự sống” là hành động cao đẹp mà Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua để góp phần trao gửi sự sống cho người bệnh, đóng góp một phần sức mình cho sức khỏe cộng đồng. Hưởng ứng hoạt động mang tính nhân văn và có giá trị thiết thực nhất tới cộng đồng của Bộ Khoa học và Công nghệ, CBGVNV trường Mầm Non Tân Mai nhiệt tình hưởng ứng tham gia hoạt động “Hiến giọt máu đào – trao người sự sống”.