Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022 TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI