Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735

HỌC SINH MẪU GIÁO LỚN LỚP A1 ĐI THI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP QUẬN ĐÃ ĐEM VỀ GIẢI NHÌ CHO TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI

HỌC SINH MẪU GIÁO LỚN LỚP A1 ĐI THI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP QUẬN ĐÃ ĐEM VỀ  GIẢI NHÌ CHO TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI