Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 01/12/21  Tin tức  2
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phốContent Content 
 01/12/21  Tin tức  2
 về việc Sử dụng ứng dụng PC-Covid trong công tác phòng chống dịch Covid-19
 01/12/21  Tin tức  1
về việc Sử dụng ứng dụng PC-Covid trong công tác phòng chống dịch Covid-19
 26/10/21  Tin tức  38
NGHỊ ĐỊNH: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 26/10/21  Tin tức  31
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022  TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI