Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 06/05/21  Lớp  18
Các bạn nhỏ lớp A3 đã được học tiết khám phá “Một số rau ăn lá”, tìm hiểu các loại rau, và lồng ghép kĩ năng thực hành cuộc sống “ tuốt rau ngót”, trải nghiệm kĩ năng nhặt rau muống.
 22/04/21  Tin tức  18
Về việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
 22/04/21  Tin tức  25
Công văn về việc nghỉ giải phóng miền Nam, Tống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc Tế Lao động (01/5) năm 2021 ngành GDĐT Hà Nội 
 20/04/21  Tin tức  28
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ NĂM 2021 THỜI GIAN  MỘT  NGÀY 21/4/2021