Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Nội dung công văn 1728/UBND quận Hoàng Mai phần đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn quận:

Căn cứ Công văn số 2255 / SGDĐT - KHTC ngày 18/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo , các cơ sở giáo dục thuộc Quận triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau : 

1. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận : 

- Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2021 2022 như năm học 2020 - 2021 . Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 86 / 2015 / NĐ - CP, các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Nghị định mới được ban hành. 

- Thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện công khai về cam kết đầy đủ chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36 / 2017 / TT - BGDĐT ngày 28/12/20217 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định hiện hành về chế độ công khai. 

- Thực hiện quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo quy định tại Thông tư số 16 / 2018 / TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Đối với cơ sở giáo dục tự chủ tài chính phải xây dựng phương án thu - chi tài chính, thuyết minh rõ căn cứ, cơ sở xây dựng mức thu học phí và lộ trình tăng học phí hàng năm theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập cân nhắc tình hình, giữ ổn định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 như năm học 2020 2021 để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 . 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch , phòng Giáo dục và Đào tạo : Phối hợp với các phòng , ban liên quan tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra các khoản thu , chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết