Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 22/04/21  Tin tức  19
Về việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
 22/04/21  Tin tức  25
Công văn về việc nghỉ giải phóng miền Nam, Tống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc Tế Lao động (01/5) năm 2021 ngành GDĐT Hà Nội 
 23/03/21  Tin tức  67
 về phát triển, ứng dụng Khoa học và Công nghệ ngành GDĐT năm 2021.