Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 04/09/21  Tin tức  49
Số :2562/UBND-YT V/v huy động lực lượng tham gia lầy mẫu xét nhiệm COVID-19
 01/09/21  Tổ hành chính  41
KH số 241/KH-UBND về việc Tổ chức hoạt động Tết Trung thu quận Hoàng Mai năm 2021
 01/09/21  Tổ hành chính  33
CV số 3016/SGDĐT-VP về việc " Tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021 - 2022 "
 01/09/21  Tổ hành chính  19
THÔNG BÁO 
 22/04/21  Tin tức  77
Về việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"