Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 22/04/21  Tin tức  28
Về việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
 23/03/21  Tin tức  76
 về phát triển, ứng dụng Khoa học và Công nghệ ngành GDĐT năm 2021.
 23/03/21  UBND Quận  92
Tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6  năm học 2021 - 2022