Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 14/01/22  Tin tức  10
về việc Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tư an toàn giao thông trong các trường học ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
 22/04/21  Tin tức  122
Công văn về việc nghỉ giải phóng miền Nam, Tống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc Tế Lao động (01/5) năm 2021 ngành GDĐT Hà Nội 
 12/04/21  Thông báo  115
về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn trường học