Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 04/09/21  Tin tức  49
Số :2562/UBND-YT V/v huy động lực lượng tham gia lầy mẫu xét nhiệm COVID-19
về việc tổ chức chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, chạy giải Báo Hà Nội mới lần thứ 17-Vì hòa bình năm 2021
 23/03/21  Tin tức  133
 về phát triển, ứng dụng Khoa học và Công nghệ ngành GDĐT năm 2021.