Địa chỉ: Ngõ 94 - Phường Tân Mai
Điện thoại: 02438644735
 23/12/21  Tin tức  22
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng chống ma túy, chống mại dâm, chống HIV/AIDS trong trường học giai đoạn 2021 - 2025  trên địa bàn quận Hoàng Mai
 01/12/21  Tin tức  40
 về việc Sử dụng ứng dụng PC-Covid trong công tác phòng chống dịch Covid-19
 01/12/21  Tin tức  25
về việc Sử dụng ứng dụng PC-Covid trong công tác phòng chống dịch Covid-19
 26/10/21  Tin tức  60
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022  TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI